droga w lesie

Regulamin

SZANOWNI GOŚCIE Regulamin Grzybowskiej Osady

Właściciel Grzybowskiej Osady wysoko cenić będzie Państwa współpracę w
przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego,
bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Grzybowskiej Osady.
 2. Domek w Grzybowskiej Osadzie wynajmowany jest na 
  • okres niski od września do czerwca : min. 2 doby.
  • okres wysoki od lipca do sierpnia : min. 5 dób
 3. Warunki rezerwacji : przyjazd od godz.15:00, wyjazd od godz.09:00 do 11:00.
 4. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w dniu przyjazdu. Ośrodek uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Rezerwację uznajemy za wiążącą w momencie wpłaty 30% zadatku pełnej kwoty rezerwacji na konto bankowe. Pozostałe 70% kwoty rezerwacji powinno zostać opłacone maksymalnie na 14 dni przed przyjazdem, z jednoczesnym wysłaniem potwierdzenia realizacji przelewu na adres e:mail : biuro@grzybowska-osada.pl. Bez kosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa do 30 dni przed datą pobytu. Prosimy wykonać przelew na rachunek bankowy : 55 1020 1879 0000 0502 0053 1046 , w tytule przelewu należy wpisać : Rezerwacja Grzybowska Osada imię i nazwisko. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od nas, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów najmu od Wynajmującego.
 6. Klucze do zarezerwowanego domku Gość otrzymuje w dniu przyjazdu i zdaje w dniu wyjazdu.
 7. Gość hotelowy nie może przekazać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w domku od godz. 7:00 do 23:00.
 8. Grzybowska Osada może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Osady, wyrządzając szkodę w mieniu Osady lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Grzybowskiej Osadzie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Osady.
 9. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania karty meldunkowej.
 10. Od godziny 23:00 do 06:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Palenie tytoniu na terenie domku jest surowo zabronione. W razie naruszenia tej zasady goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju: 1000 zł.
 13. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko na zewnątrz.
 14. Przebywanie zwierząt w Grzybowskiej Osadzie jest dozwolone.
 15. W każdym domku są zamontowane są czujniki przeciwpożarowe. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kwotą 1000 zł.
 16. Domki sprzątane są po zakończeniu pobytu gości.
 17. W sytuacjach awaryjnych, proszę dzwonić na numer + 48 798 577 030.
 18. Obowiązuje zakaz urządzania imprez.
 19. Parking na terenie Grzybowskiej Osady jest niestrzeżony.
 20. W Osadzie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Osada przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 22. Wynajem domku jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 23. Każdorazowo opuszczając domek, Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Gość Osady ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Osady powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Osada obciąży Gościa :
  • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 200,00 PLN.
  • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 1000,00 PLN.
  • za dewastację domku, kwotą równoważną cenie naprawy domku.
 24. Po przyjeździe każdego Gościa pobierana jest opłata miejscowa/uzdrowiskowa w wysokości 2,60 zł za osobę za dobę, która musi zostać opłacona gotówką.